Links

Links

“Leergeld maakt het voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen mogelijk om mee te doen met activiteiten als een schoolreisje, sport, muziek, enz. Want: “Nú meedoen is straks meetellen”.

Voor informatie en aanmelding: www.leergeldnoordveluwe.nl

Deze website bundelt het sportaanbod en geeft een overzicht van alle sportverenigingen en sportaanbieders die de gemeente rijk is.

Daarnaast geeft het een overzicht van alle sportieve activiteiten, voor jong en oud, die in de gemeente aangeboden worden.

Voor meer informatie: www.heelepebeweegt.nl